RESERVERE DEKKHOTELL OG SAMTIDIG BESTILLE HENTESERVICE AV MINE HJUL:


(Du må velge butikk før du kan gå videre)


PRIVAT:

FIRMA:


DINE DETALJER:

(Obligatoriske felter må fylles ut)
(Obligatorisk)

(Obligatorisk)

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)

(Obligatorisk)

(Obligatorisk)
FIRMA DETALJER:

(Felter markert obligatorisk må fylles ut)
(Obligatorisk)

(Obligatorisk)

(Obligatorisk)

(Obligatorisk)
(Obligatorisk)

(Obligatorisk)

(Obligatorisk)
DEKKHOTELL:

(Markerte felter må fylles før du kan gå videre)
Pris per sesong inkl.mva:

VILKÅR:


1) Avtalen
Avtalen gjelder mellom MittDekkhotell, heretter kalt MD og Kunden heretter kalt K. K defineres som personen i dette bestillingsformular og hefter for vilkårene i avtalen.

2) Dekkhotell
a) Dekkhotell er et abonnement og inkluderer følgende komponenter: Ett hjulskift (4 komplette hjul av/på), lufttrykkskontroll, vask og inspeksjon av dekk og felger, oppbevaring av fire hjul, egenandelsfri forsikring mot brann/tyveri under oppbevaring, innkalling, varslingstjeneste per sms, og punkteringsforsikring per termin (halvår).
b) Det gis ingen reduksjon på avtalens terminpris i tilfeller der K selv velger ikke å benytte seg av en eller flere komponenter som inngår i abonnementet.

3) Betalingsvilkår
a) Dekkhotell betales forskuddsvis per påbegynte termin. To terminer per år. Sommertermin; 1.mai – 1.november. Vintertermin; 1.nov. – 1.mai.
b) Se gjeldende pris under ”Pris/kategori” ovenfor. Prisen er oppgitt per termin, inklusive merverdiavgift og tjenester iht. til pkt. 2.
c) Dekkhotell er delt inn i 3 kategorier og er betinget dekkdimensjon bak. Kategoriene har forskjellig terminpris og avtalen er dermed gjenstand for differensiering av terminbeløp i tilfeller med forskjellig dekkdimensjon per termin.
d) MDH forbeholder seg retten til å foreta prisendringer uten forvarsel. Eventuelle prisendringer vil tre i kraft fra påfølgende termin.
e) Dekkhotell betales kontant eller med kort (BankAxcept, VISA, MC, JB, Diners) hvis ikke annet er spesifikt avtalt. Ved kredittfakturering aksepterer K å bli belastet de til enhver tid gjeldende kredittomkostninger. Ved forsinket betaling belastes gjeldende purreomkostninger og renter. Eventuell kredittavtale må forhåndsavtales.
f) Tilleggsoppdrag herunder, men ikke begrenset av, reparasjoner, salg av nye dekk og felger, faktureres K fortløpende etter utført oppdrag iht. avtale. Iht. panteloven forbeholder MDH seg full eiendomsrett til varene inntil fullt oppgjør har funnet sted. Oppgjør må finne sted innen sesongskiftet eller innen fakturaens betalingsfrist, begrenset av hva som først inntreffer.
g) Ved førstegangsinnregistrering ”off-season” deles terminbeløpet opp og faktureres per måned frem til første termin, beregnet som følger:
Uten hjulskift: Terminbeløp x 0,75 / 6 * antall påstartede mnd. frem til ny termin. Med hjulskift: Terminbeløp x 0,75 / 6 * antall påstartede mnd. frem til ny termin + terminbeløp * 0,25.

4) Sesongskift (hjulskift)
a) Timebestilling kan gjøres via internett, e-post eller telefon
b) Drop-in gjelder hele året.
c) K er ansvarlig for at hjulbolter, låsebolter og annet spesialverktøy er oppbevart lett tilgjengelig i kjøretøyet ved sesongskift.

5) Oppsigelse/terminering
a) Innbetalte/fakturerte terminer refunderes ikke.
b) Dekkhotellavtalen løper til oppsigelse med følgende oppsigelsesfrister: 15.april for sommertermin og 15.oktober for vintertermin. Avtalen fornyes for 1 – én –termin (ett halvt år) av gangen etter nevnte oppsigelsesfrister.
c) Ved betalingsmislighold relatert til abonnementet, der K ikke har innløst utestående saldo etter fem måneder regnet fra kravets opprinnelige forfallsdato og minimum to skriftlige purringer, termineres avtalen automatisk og hjul (dekk/felger) tilfaller MD uten ytterligere varsel.

6) Prisberegning
Kategori 1: Dekkbredde t.o.m. 215
Kategori 2: Dekkbredde f.o.m. 225, t.o.m. 275
Kategori 3: Dekkbredde f.o.m. 285
Dekkbredde til bakdekk brukes som grunnlag i prisberegningen

7) Generelt
a) K bekrefter at hjul (dekk og/eller felger) beskrevet på faktura tilhører oppgitt registreringsnummer, merke og modell.
b) K plikter å informere MD om eventuelle adresseforandringer.

Jeg har lest og forstått vilkårene (Obligatorisk)
(Obligatorisk)

(Obligatorisk)
VELG DATO & TID:

(Dato & tid må fylles før du kan gå videre)
Tusen takk for din bestilling og velkommen som ny kunde!

Vi har registrert din bestilling av henteservice.
Dine hjul vil bli hentet på oppgitt henteadresse og tidspunkt. Dersom vi har spørsmål angående din bestilling, vil du bli kontaktet av en av våre medarbeidere.


Du vil straks motta en bekreftelse til oppgitt e-postadresse.


Ha en fortsatt fin dag!


Med vennlig hilsen
Mittdekkhotell.no