Dekkhotell Røa

Dekkhotell, enkelt, raskt og bekymringsfritt…

Hjul tar opp verdifull plass og er uhåndterlige og tunge. De bør vedlikeholdes og behandles korrekt for å forlenge levetiden og lagres sikkert for å unngå tyveri. Moderne biler har en rekke overvåkingssystemer som må hensyntas ved hjulskift og dekk og felger bør kontrolleres jevnlig for å opprettholde sikkerhet på veien. Sjekker du hjulene dine inn hos oss, fritar vi deg fra alt dette for en fast pris per sesong. Enkelt og bekymringsfritt!

Blant våre over 10.000 dekkhotell kunder, finnes alt fra privatpersoner og små bedrifter til leasingselskaper, bilutleiefirmaer og store bedrifter. Ta del i en enklere hverdag du også!

Dine hjul er forsikret!

Fullforsikring!

Hjulene er naturligvis fullforsikret! Dette betyr at eventuelt tap som måtte oppstå under lagringsperioden, resulterer i erstatning uten noen form for egenandel!

 

Rene hjul

Fra vinter til sommer på 15 min…

Raske hjulskift, kort ventetid og mindre bekymringer!

Vi foretar årlig over 22.000 hjulskift for våre dekkhotellkunder over to dekksesonger. For å kunne opprettholde sikkerhet og samtidig operere med minimal ventetid, er vi avhengig av et markedets beste logistikksystem. Alle hjul som er lagret på våre dekkhotell er elektronisk identifisert og er direkte tilknyttet vårt ERP system. Dette betyr at enhver forflytning av et hjulsett loggføres kontinuerlig slik at man alltid har korrekt hjulstatus.

Punkteringsforsikring!

Uhellet ute? Punkteringsforsikring!

Dekkteknologien har endret seg dramatisk siste 15 årene, men punkteringer forekommer fremdeles. Skulle uhellet være ute så har du vår unike punkteringsforsikring inkludert i dekkhotellavtalen. Uavhengig i antall punkteringer på sommerhjul,  vinterhjul eller begge deler: Er skaden reparerbar, utbedrer vi den kostnadsfritt for deg!

Rene hjul varer lengre!

Alltid rene felger!

Bremsestøv, salt og veifilm brenner seg i felglakken med hjelp av varmeutviklingen fra bremsene. Når dette får virke over tid, blir felgene misfarget og lakken kan i ytterste konsekvens flasse av.

Med markedets beste hjulvaskemaskiner, hindrer vi denne prosessen og du får rene felger og lakken holder lengerDekkhotell inspeksjon

Tilstandsrapport

Gode dekk er avgjørende for en sikker biltur. Når man tenker på at kontaktflaten som sørger for veigrepet er på størrelse med en håndflate, er det lettere forstå viktigheten av gode dekk, sommer som vinter. Dekkene bør ha nok mønster, helst over 4mm på sommerdekk og 5mm på vinterdekk, og skal i tillegg være forholdsvis nye. Dekk forringes også på grunn av alder og vil med tiden miste sin friksjonsevne. Vi setter status “OK” når dekkene minimum holder seg gjennom den kommende sesongen basert på din kalkulerte årlige kjørelengde.

Vi sørger for inspeksjon av både dekk og felger, skulle vi oppdage uregelmessigheter, varsler vi deg via SMS eller e-post hvor du også får et tilbud på utbedring.

Varsling

Vi hjelper deg å huske…

Når sesongen nærmer seg mottar du påminnelse på e-post og sms. Du kan velge mellom timebestilling eller drop-in.