Avtalevilkår dekkhotell

1) AVTALEN

Avtalen gjelder mellom: MITT DEKKHOTELL <AVD.> AS med foretaksnr. NO <#> MVA heretter kalt selger og kunden som er beskrevet ovenfor, heretter kalt kjøper.

2) DEKKHOTELL

a) Dekkhotell er et abonnement og inkluderer følgende komponenter: Ett hjulskift (4 komplette hjul av/på), lufttrykkskontroll, vask og inspeksjon av dekk og felger, oppbevaring av fire hjul, egenandelsfri forsikring mot brann/tyveri under oppbevaring, innkalling, varslingstjeneste per sms, og punkteringsforsikring (kun reparerbare skader) per termin (halvår).

b) Det gis ingen reduksjon på avtalens terminpris i tilfeller der kjøper selv velger ikke å benytte seg av en eller flere komponenter som inngår i abonnementet.

 

3) BETALINGSVILKÅR

a) Dekkhotell betales forskuddsvis per påbegynte termin. To terminer per år. Sommertermin; 1.mai – 1.november. Vintertermin; 1.nov. – 1.mai.

b) Se gjeldende pris under «Pris/kategori» ovenfor. Prisen er oppgitt per termin, inklusive merverdiavgift og tjenester iht. til pkt. 2.

c) Dekkhotell er delt inn i 3 kategorier og er betinget dekkdimensjonen til bakhjulene. I tilfeller hvor kjøretøyet har ulik dekkbredde per termin, gjelder den høyeste kategorien for begge terminer.

d) Selger forbeholder seg retten til å foreta prisendringer. Eventuelle prisendringer vil tre i kraft fra neste terminstart.

e) Dekkhotell betales kontant eller med kort (BankAxcept, VISA, MC) hvis ikke annet er spesifikt avtalt. Ved kredittfakturering aksepterer kjøper å bli belastet til enhver tid gjeldende kredittomkostninger. Ved forsinket betaling belastes gjeldende purreomkostninger og renter. Eventuell kredittavtale må avtales på forhånd.

f) Tilleggsoppdrag herunder, men ikke begrenset av, reparasjoner, salg av nye dekk og felger, faktureres kjøper fortløpende etter utført oppdrag iht. avtale. Iht. panteloven forbeholder selger seg full eiendomsrett til varene inntil fullt oppgjør har funnet sted. Oppgjør må finne sted innen sesongskiftet eller innen fakturaens betalingsfrist, begrenset av hva som først inntreffer.

 

4) SESONGSKIFT

a) Kjøper foretar timebestilling primært via vår online-booking, per e-post eller per telefon (vi anbefaler vår online-booking i høysesongen).
b) Drop-in gjelder hele året, men det kan resultere i lengre ventetid da timebestillinger alltid vil bli prioritert.
c) Kjøper er ansvarlig for at hjulbolter, låsebolter og annet verktøy som er nødvendig for å gjennomføre hjulskift, er oppbevart lett tilgjengelig i kjøretøyet ved sesongskift.

 

5) OPPSIGELSE

a) Påstartede/fakturerte terminer refunderes ikke.

b) Ved betalingsmislighold relatert til abonnementet, der kjøper ikke har innløst utestående saldo etter fem måneder regnet fra kravets opprinnelige forfallsdato og minimum to skriftlige purringer, termineres avtalen automatisk og aktuelle hjul (dekk/felger) tilfaller selger uten ytterligere varsel.

 

6) GENERELT

a) Kjøper bekrefter at hjul (dekk og/eller felger) beskrevet på faktura tilhører oppgitt registreringsnummer, merke og modell.

b) Kjøper plikter å informere selger om eventuelle adresseforandringer og endringer i eierforhold.