Bobilhotell

Lengde fra 5-7 meter

bobilhotell

10.000,- for 2023/2024 sesongen

Lengde fra 7-8,5 meter

bobilhotell

11.000,- for 2023/2024 sesongen

Lengde fra 8,5-10 meter

bobilhotell

12.000,- for 2023/2024 sesongen

Lengde fra fra 10-12,5 meter

bobilhotell

15.000,- for 2023/2024 sesongen